Samenwerking met kerken Bereiken Afrika's onbereikten

Africa Inland Mission dient en werkt samen met kerken om de Grote Opdracht te volbrengen en het evangelisatie onder Afrikanen te bevorderen die de minste gelegenheid hebben om over Jezus te horen.

28% van Afrika is nog onbereikt met het evangelie.

Van de Afrikaanse volken, 41% zijn Moslim.

Afrika maakt 54% deel uit van de groei van de wereldbevolking tegen 2050.

AIM’s hart en identiteit

Ons hart is om op Christus gerichte kerken te zien onder alle Afrikaanse volkeren en onze eerste prioriteit is voor de 1.000 bevolkingsgroepen die nog steeds onbereikt zijn met het evangelie. Het zendingswerk van dezen die dienen, is verschillen. Van evangelisten en gemeentestichters tot medische professionals en ondersteunend personeel; er zijn zoveel manieren om betrokken te zijn. AIM wordt vaak omschreven als een familiegevoel, met een sterke focus op zorgzaamheid en biedt uitstekende ondersteuning aan degenen die dienen. We zijn afhankelijk van een partnerschap met degenen die niet geroepen zijn om in het buitenland te dienen – supporters die genereus geven en zich trouw inzetten om te bidden voor zendelingen, de volkeren van Afrika en het werk van het evangelie om het leven van mensen te veranderen.

AIM's doel en passie

We bewaren het zwaarste werk vaak tot het laatst, en de uitdaging die voor ons ligt, lijkt overweldigend. Maar we vertrouwen erop dat God door de kracht van zijn Heilige Geest zijn kerk zal bouwen! De visie van AIM is om het werk onder onbereikbare bevolkingsgroepen voort te zetten; proberen Afrikaanse arbeiders te mobiliseren om de onbereikten van Afrika te bereiken; helpen bij het toerusten en versterken van Afrikaanse kerkleiders; en proberen Afrikanen te bereiken die over de hele wereld wonen. AIM wordt door een passie gedreven om God verheerlijkt te zien en zijn koninkrijk uitgebreid. Het is een visie die we graag met je delen, waarin we geloven en er deel van uitmaken.

Ontdek er meer over ....