ANBI

De officiële naam van onze stichting is Africa Inland Mission International maar in het dagelijks verkeer verkort tot AIM International. Bij de Belastingdienst staan we ingeschreven onder RSIN 007046686.

Het bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor geen vergoeding. De werkers van AIM International werken op basis van een vriendenkring die zorgen voor voldoende financiële middelen om de toelages en verzekeringen te kunnen betalen. De hoogte van de toelages worden per land door het internationale kantoor in Bristol vastgesteld. Maandelijks wordt 5% ingehouden voor de kosten van de Nederlandse organisatie. Voor het veld en het internationale kantoor in Bristol worden vaste bedragen ingehouden. Dit komt neer op ongeveer 2% voor het internationale kantoor en voor het veld ongeveer 8,5%. Van de veldbijdrage wordt een deel gebruikt voor het veldkantoor maar voor het merendeel voor huisvestingskosten. Daarmee kan deze  inhouding gezien worden als het betalen van de huur voor huisvesting.

Jaarverslag 2021 Publ belastingdienst 2021
Jaarverslag 2020 Publ belastingdienst 2020
Jaarverslag 2019

Het Nederlandse bestuur heeft een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren.

   AIM is deelnemer van Missie Nederland
  

AIM International is officieel erkend als ANBI door de belastingdienst. Hierdoor zijn uw giften volledig aftrekbaar. U kunt ons vinden onder onze volledige naam Africa Inland Mission International te Zeist.

  AIM neemt deel in No Choice