Africa
Inland Mission

Geef voor het evangelie:
help Afrika's onbereikten
te bereiken

We zijn dankbaar naar God voor de vele trouwe supporters die het werk financieel steunen en zo het werk mogelijk maken om kerken te stichten met Christus als middelpunt onder all volken van Afrika.

Ondersteunen AIM Nederland

De kosten van AIM Nederland worden betaald uit een bijdrage van de Nederlandse werkers en uit gerichte giften. U helpt AIM Nederland niet alleen met een algemene gift maar ook de werkers. Immers hoe meer we als algemene giften binnenkrijgen des te lager kan de bijdrage zijn. Daarnaast is Gerla van Zandwijk als mobiliser werkzaam waarvoor ze een salaris ontvangt.

In verband met de aanscherping van de ANBI regels door de belastingdienst willen we u op het volgende wijzen. Statutair is vastgelegd dat het aan het bestuur van AIM is waar een gift aan besteed wordt. Hierdoor kan een werker een gift die voor hem gegeven is niet opeisen. Daarnaast worden niet alle giften direct doorgegeven naar de projecten/werker omdat deze een vaste maandelijkse toelage en werkkosten ontvangen. Hierdoor blijft de vrijheid om de fondsen ook direct aan het project ten goede te laten komen als daar de ruimte voor is

Er komen steeds meer mogelijkheden voor het opgeven van machtigingen zoals SMS machtiging en betalingen via Ideal. Voor de buitenwacht lijken dit allemaal ideale mogelijkheden om te doneren. Echter wat niet altijd bekend is, is het feit dat aan al deze mogelijkheden een prijskaartje hangt. Dat zijn aan de ene kant vaste kosten en kosten per transactie. Zeker voor kleine organisaties zoals AIM houdt dat vaak in dat de kosten per donatie vrij hoog zijn. Nu de software leverancier van ons administratiepakket het mogelijk heeft gemaakt dat via het aanmeldformulier een machtiging direct onze administratie ingaat, bespaart ons dat veel tijd. Daarnaast zijn de door u aangeleverde gegevens zowel inhoudelijk gecontroleerd als door u bevestigd dat deze correct zijn.

Als u liever zelf over wilt maken kan dat naar bankrekening 15.56.57.712. IBAN is NL91 RABO 0155 6577 12.

Uw geld helpt:

givingShepherd

zend evangelie werkers om de onbereikte Lesotho herders te bereiken.

Dit is Ntsu. Op de leeftijd van 14 werd hij naar de bergen gestuurd om op de schapen en geiten te passen. Hij is 62 jaar oud nu en hoedt nog steeds ongeveer 300 dieren. Hij verblijft het hele jaar in de bergen, leeft op zichzelf, loopt tot wel 6 uur per dag en gaat zelden naar het dorp om maïs te kopen. Hij zegt : “Waar ik woon vind je voor uren in elke richting geen wegen of dorpen.”

“In November 2014 en met de hulp van een gulle gift, werd een klein team gestuurd om te wonen bij de herders met als doel om hen te bereiken met het goede nieuws van Jezus Christus.”

shepherdsTimoTeam

De Lesotho herdersteam met Lehfa

De 60,000 herders wonen hoog in de bergen van Lesotho. Ze leven in afgelegen achtergestelde gemeenschappen buiten het bereik van de lokale kerken.

herders zoals Ntsu die alleen het evangelie zullen horen als mensen naar hen gestuurd worden om het te vertellen. In November 2014 en met behulp van uw ruime giften, is er een klein team gestuurd om te wonen tussen de herders met als doel naar het uit te reiken met goede nieuws van Jezus Christus. Sam & Leanna Williamson van St Luke’s Church, Wimbledon en Chris Klompas van Spalding Baptist Church werden vanuit de UK gezonden.

Chris Klompas zei : “Ik hoorde voor het eerst over het Lesotho team op een ‘Into Africa’ dag in het kantoor van AIM Nottingham. In die tijd had ik belangstelling om me bij een TIMO (Training in Ministry Outreach) team te voegen. Na het horen over Lesotho, de details van de zendingstrip en de mensen waar ze naar op zoek waren, kreeg ik het thuiskomen gevoel, alsof de zendingstrip speciaal voor mij samengesteld was?”

Laatste nieuws over de Herders

Currently we have no open opportunities to serve here. However our opportunities are updated regularly so please keep checking. Otherwise you can get in touch with us and we can forward specific role directly to you, or even meet up with you for a chat to discuss your calling.

 

Ondersteunen werkers

Ondersteunen van de Nederlandse werkers:

Annemarie Boks

Ard en Carin de Leeuw

Jurgen en Katja Hofmann

Joshua project

Voor het ondersteunen van de buitenlandse werkers:

Buitenlandse werkers

In de bovenstaande link zijn die werkers begrepen waarvoor al ondersteuning wordt ontvangen. Indien u een andere werkers wilt ondersteunen kan dat via onderstaande link. Vermeld dan wel in het commentaar om wie het gaat.

Overige werkers