AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De meeste mensen zal dit niet veel zeggen maar deze wet verplicht organisaties die persoonsgegevens registreren om daarmee zorgvuldig om te gaan en zich aan bepaalde spelregels te houden. Hoe wij met deze gegevens omgaan is te lezen is ons Privacy reglement AIM International.

Samengevat komt het op het volgende neer dat wij zorgvuldig zullen omgaan met de door u verstrekte gegevens en alleen zullen gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn. U heeft het recht om inzage te vragen in de door ons vastgelegde gegevens en deze te laten corrigeren dan wel te laten verwijderen. Dat laatste kan alleen als geen andere wet- en regelgeving ons verplichten gegevens langer vast te houden.

Incasso machtiging

Indien u een incassomachtiging heeft afgegeven dan kunt u die op elk moment wijzigen of intrekken. Een telefoontje of e-mail naar de penningmeester is daarvoor voldoende. Bent u het niet eens met een afschrijving dan kunt u die binnen 8 weken na afschrijving terugboeken. Hiervoor kunt contact opnemen met uw bank of direct met AIM International.

 

  

AIM is deelnemer aan

Missie Nederland

   De stichting Africa Inland Mission International is officieel erkend als ANBI door de belastingdienst. Hierdoor zijn uw giften volledig aftrekbaar.U kunt ons vinden onder AIM International te Zeist.