Over Africa Inland Mission

Africa Inland Mission (AIM) is een Christelijke zendingsorganisatie met een hart voor Afrika’s bevolking. We hebben onze wortels in een kleine groep trouwe mannen en vrouwen die, in 1895, het binnenland in waagde om uit te reiken naar de Afrikanen die nog niet geraakt zijn door het evangelie. Hun visie bepaalde de koers van AIM voor meer dan 120 jaar, als een gemeenschap die roept en zend om te leven en te dienen onder Afrika’s minst bereikte bevolking. Deze roep bestaat nog steeds.

aboutPeople

Ongeveer 1000 van Afrika’s 3700 unieke etnische bevolkingsgroepen zijn nog niet bereikt

Het landschap ziet er een beetje verschillend uit in de 21ste eeuw. Meeste Afrikanen hebben een mobiele telefoon. Ze zijn op Facebook. Ze verhuizen naar de stad, moderniseren en emigreren zelfs over de wereld. Afrika heeft de snelst groeiende bevolking in de wereld, en rond 2050, is het te verwachten dat 1 op de 4 mensen op aarde een Afrikaan zal zijn.

Als uitdijende wereld macht, zijn de Afrikaanse natie gevangen in gevechten om hun levendige economieën en waarvolle hulpbronnen. Ze zijn ook gevangen in een hevige geestelijke strijd. Diep gewortelde traditionele geloven en een krachtige beweging van de Islam houd menigeen gevangen. Maar de kerk hier ook. Het strekt zich wijd en diep uit, maar raakt niet elke uithoek. Nog niet.

De ‘binnenlanden’ van vandaag – die plaatsen waar het evangelie nog moet wortel schieten – zijn niet zo zeer geografisch maar meer cultureel en ideologisch. Binnen de grenzen van een bepaald land kan de Kerk best bestaan onder een bevolkingsgroep en totaal onbekend zijn voor een ander. Vanwege deze blokkades zijn ongeveer 1000 van Afrika’s 3700 unieke etnische bevolkingsgroepen nog niet bereikt, zonder levendige getuigenis van het goede nieuws. Dat gaat om 300 miljoen mensen die weinig gelegenheid hebben om het evangelie te horen en nog minder om te leren een discipel van Jezus te worden. Het is voor deze mensen dat we werken.

aboutIslam

Meer dan 300 miljoen mensen hebben weinig tot geen gelegenheid hebben om het goede nieuws van Jezus Christus te horen. Velen leven in Islamitische landen.

Vandaag probeert Africa Inland Mission hindernissen te nemen en wegen te vinden om discipelen te maken onder de overgebleven Afrikaanse onbereikten waar ze ook mogen leven – van het hart van het continent tot de steden in Europa. En we ondersteunen, versterken en werken samen met de Afrikaanse kerk als we samen contact maken met de onbereikten en zien er naar uit om onder alle Afrikaanse volken kerken te zien met Christus als middelpunt.

We zijn deel van een beweging vol met rijke historie en frisse visie. We komen om te leren en te werken in teams. We gaan naar enkele van de zwaarste plaatsen maar we zijn gewone mensen, veranderd door Jezus en geroepen voor een buitengewone reis, bevoorrecht om gegrepen te zijn in God’s grote verlossingswerk in Afrika.