Africa
Inland Mission

Bid voor de
onbereikte
Laarim mensen

Ook bekend als de Boya of Narim, de Laarim zijn een Nilotic volk die in de Boya heuvels wonen. Het is een ruig en heuvelachtig gebied met rijke savsnne, hoge graslanden en struikgewas.

Wie zijn de Laarim?

De Laarim leven in de Boya heuvels van Zuid-Soedan, een ruig en heuvelachtig gebied met een rijke savanne, hoge graslanden en struikgewas. Ze leven in kleine nederzettingen, met het sociale en culturele leven rond het vee, waar hun levende have hun enige bekende natuurlijke bron is. Zij fokken ze, eten hun vlees, gebruiken ze als bruidsschat om een bruid te krijgen, drinken hun bloed en melk en slapen in hun schuilplaatsen. Overvallen en stelen van vee is een zaak van eer en waarde. Hierdoor zijn ze betrokken in langdurige vetes met hun buren..

laarimChildren

Wat geloven zij?

Zij bedrijven een Afrikaanse traditioneel geloof met enige Katholieke invloed. Ze zijn sterk bewust van geestelijke krachten en geloven in een opperwezen die al het leven beheerst, inbegrepen de gezondheid van het vee. Ze geloven dat de geesten van hun voorouders over de aarde zwerven en dat ze zich met hen in verbinding kunnen stellen door gebeden en offers die ze gezamenlijk uitvoeren op daarvoor bestemde rituele plaatsen. Ze geloven in een regenmaker en voeren regenmakende rituelen uit.

laarimHouse

De Laarim leven in heuvelachtig gebied met een rijke savanne, hoge graslanden en struikgewas. Ze wonen in kleine nederzettingen met als hoofdstad Kimatong.

Wat is er gedaan om hen te bereiken?

Jacob Borgelt heeft geleefd en gewerkt onder de Laartim sinds 2013, discipelschap lerend aan een kleine groep gelovigen. Andrew Wallace voegde zich bij hem in 2015 en heeft relaties opgebouwd door de lokale school. Een AIM Focus team, geleid door Phil and Linda Byler, is in augustus 2016 begonnen om het werk voort te zetten om Jezus bekend te maken onder de Laarim. In het team zitten ook Ard en Carin de Leeuw.

 

Gebedsbrieven

prayerSheetsHand

Als u bezig ben een gebedssamenkomst te organiseren of alleen op zoek bent naar materiaal om met meer kennis te bidden voor enkele van Afrika’s onbereikte volken, waarom dan niet een download van een afdrukbare Gebedsbrief over de Laarim van Zuid-Soedan.

 

Laatst bijgewerkt gebed…

Hieronder enkele van de laatste gebedsbijwerkingen over de Laarim van Zuid-Soedan.

Laden van gebedsonderwerpen…

Verwante artikelen:

  • Into the light - The Laarim have been working hard in their garden plots, sowing and cultivating their crops. This year God has blessed the Laarim with very good rains and that means a good harvest. People are always hungry and a lot of them struggle with malnutrition but now, with the good harvest, happiness  is beginning to come back to the eyes of the people. And then this happens… 
  • Remembering Anna - After an intense fight with stomach cancer, on the 18th November 2018 Anna Beckham was called home to find long-awaited rest. Andrew, her husband, shares this tribute.
  • How healthcare brings life in all its fullness - Andrew and Anna Beckham , a doctor and a midwife, share how healthcare is bringing life in all its fullness to the Laarim people.
  • Meet Angelo from the Laarim - Angelo is 23 years old from the Laarim and is beginning his final year of senior education. He has believed in Jesus and shares his story here.