Visie 2020

“… Ik keek, en voor me was een grote menigte die niemand kon tellen, van elke natie, stam, volk en taal, staande voor de troon en voor het Lam…”

Openbaring 7:9

Dat is de ultieme visie, toch? Om voor de troon van het Lam te staan in aanbidding met mensen van overal van de wereld. In 1895 gaf God Peter Cameron Scott, oprichter van AIM, een gerichte taak als deel van die visie – de roeping om het evangelie te delen met de volken in de binnenlanden van Afrika. Een roeping die nog steeds bestaat.

The Challenge

vision2020Stats

Vandaag zijn de plaatsen waar het evangelie nog niet geworteld is niet zo zeer geografisch als meer cultureel en ideologisch. Binnen de grenzen van welke Afrikaans land ook mag de kerk het goed gaan onder de ene bevolkingsgroep maar niet bestaand onder een ander. In Afrikaanse landen waar de Islam dominant is, is het Christendom vaak simpelweg niet welkom. Vanwege deze blokkades zijn ongeveer 1000 van de 3700 unieke etnische bevolkingsgroepen, de meeste Islam, nog niet bereikt en hebben geen levendige getuige van het evangelie. Dat zijn meer dan 300 miljoen mensen die weinig gelegenheid hebben om het goede nieuws te horen en nog minder gelegenheid om te leren discipel te worden van Jezus.

In 1 Corinthiers 13:13 zeg Paulus : “En deze drie blijven: geloof, hoop en liefde. Maar de grootste van deze is de liefde.” Het kennen van Christus en zijn liefde is het die ons drijft om te streven naar verdiepende relatie met Hem en een beter verstaan van zijn woord en leven. Het kennen van zijn liefde drijft ons om te gaan naar degene die moeten horen over het leven, vrede en hoop die in Hem gevonden wordt. Het is de liefde van Christus dat we verlangen om te delen met Afrika’s onbereikte volken, een liefde die trekt tot een reddende kennis van onze Heer.

In Geloof

Ons antwoord

Gebed

vision2020Prayer

Door het belang van gebed te erkennen, en de hoge noodzaak van gebed in de geestelijke strijd, omarmen we dagelijks gebed.

Ontdek hoe u deelgenoot kan zijn in gebed 

Oogstkrachten groeien

vision2020Harvest

We zullen onze inspanningen verdubbelen voor de werving an ondersteunend personeel voor de regionale kantoren, nieuwe teamleiders en andere sleutelposities en doorgaan met het zoeken van wegen om de invloed van Afrikaanse leiders te doen gelden binnen AIM.

Ontdek meer over mogelijkheden om te dienen onder Afrika’s volken

Waardering voor alle delen van het lichaam

vision2020Body

Alle delen van het lichaam zijn waardevol. Al onze leden, lange termijn, korte termijn, frontlinie en ondersteunende bedieningen, mobilisatie en ontvangende regio’s, zullen samenwerken en van elkaar afhankelijk zijn.

Ontdek meer over AIM Europe’s streven met Visie 2020

Het is in geloof dat we ons uitstrekken om de taak die ons ligt te voltooien. We erkennen dat het niet iets is dat we in eigen kracht kunnen bereiken, maar we vragen dit en vertrouwen op de Heer voor alles dat voor ons ligt.

Erkennen ons vertrouwen op God, en door zijn genade en uw deelneming, hebben we ons opgelegd om met 20 bevolkingsgroepen in contact te komen en kerken te stichten onder 20 bevolkingsgroepen waar onder we al aan het werk zijn. In aanvulling hierop is onze visie om 40 nieuwe teams te ondersteunen om uit te reiken naar Afrika’s diaspora – Afrikanen die in het buitenland wonen. We bidden en werken om in samenwerking met Afrikaanse kerken te komen tot het mobiliseren van Afrikaanse werkers om de onbereikten te bereiken, die zij aan zij met ons werken en uiteindelijk deze taak zich toe-eigenen. We gaan door om de Afrikaanse kerken te versterken door het toerusten van hun leiders en steeds gericht blijven op onze prioriteit : Jezus Christus, zijn heerlijkheid, zijn kerk en zijn genade.

In Hoop

Onze hoop om discipelen te zien en kerken te stichten onder onbereikte bevolkingsgroepen in Afrika is gebaseerd op niets minder dan Jezus oproep aan ons “Ga en maak discipelen onder alle naties.. ” en de verzekering die hij gaf dat “alle macht in hemel en op aarde” is gegeven aan hem (Mattheüs 28;18-20. Als we ‘gaan’, zoeken we hem voor genade, leiding, kracht en wijsheid die we nodig hebben om zijn bevel uit te voeren.

Onze hoop en visie voor de komende 5 jaar houdt in dat er meer teams van werkers wonen onder onbereikte bevolkingsgroepen, die Christus tonen in de manier waarop ze van dag tot dag leven en het evangelie delen.

Binnenland

AIM’s geschiedenis wordt gekenmerkt door inspanningen om uit te reiken naar Afrika’s onbereikten. In 1895, waren dit de ‘binnenlanden’ van Afrika, het binnenste van het continent waar er geen getuigenis van het evangelie was. Sindsdien heeft de Heer soeverein vele kerken gerealiseerd in Afrika waaronder mensen van het ‘binnenland’. Hoewel verheugd over wat gedaan is in de afgelopen 120 jaar, blijft ons doel hetzelfde – te gaan naar moeilijke plaatsen, het nieuwe ‘binnenland’ is waar er geen kerk is.. tot de einden van de aarde.

Onze roeping houdt in dat er een ‘God gegeven taak’ voor ons ligt – een taak geboren in onze geschiedenis. een taak geworteld in de schriften en een taak dat uw steun nodig heeft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.